Teori

Lån til kørekort og bilPå Teoritimen.dk kan du købe online teoriprøver, som svarer til dem politiet bruger ved de rigtige teoriprøver til almindeligt kørekort. Du har derfor langt bedre chance for at bestå den rigtige teoriprøve og dermed få et billigt kørekort, hvis du først har øvet dig med prøverne på denne side.

I en enkelt prøve præsenteres du for 25 billeder af forskellige trafiksituationer. Til hvert billede er der et spørgsmål med 2-4 svarmuligheder. Ved hjælp af multiple choice skal du vælge ”ja” eller ”nej” til hver svarmulighed. Når de 25 billeder er kørt igennem, får du at vide, om du har bestået eller ej. Du må maksimalt have fejl i 5 billeder for at bestå en teoriprøve.

For x antal kroner får du via et brugernavn og et password adgang til en prøve i en måned. Indenfor dette tidsrum kan du afspille prøven så mange gange, du ønsker. Der er med andre ord ikke tale om en fysisk vare, men derimod en ydelse som er til rådighed i en måned. Herefter slettes alle oplysninger, og der skal igen betales for at få adgang til prøven. De fleste får gjort udtømmende brug af prøverne indenfor denne måned, og tidsbegrænsningen er primært lavet for at undgå misbrug.

Online teoriprøver

  • Når du har indtastet brugernavn og password, vil du få adgang til en menu ved navn “Mine teoriprøver” hvor dine prøver er tilgængelige.
  • I prøven præsenteres du for billede til venstre, og til højre på skærmen præsenteres du samtidig for et spørgsmål til billedet. Under spørgsmålet vises forskellige svarmuligheder. Med musen skal du nu vælge, om du vil svare ja eller nej til disse svarmuligheder. Øverst til venstre i billedet vises to tal.  Det sorte tal viser hvilket af de 25 billeder, du er nået til, og det røde tal viser antallet af billeder med fejl.
  • Når du har valgt dine svarmuligheder, skal du klikke på knappen Tjek svar. Herefter bliver svarmulighederne farvet enten grønne eller røde, alt efter om du har valgt rigtigt eller forkert. Når du klikker på de røde svarmuligheder, får du en boks frem, som giver dig en forklaring på, hvorfor dit svar er forkert.
  • Du kan nu klikke på knappen videre for at gå til næste billede.
  • Efter 25 billeder får du at vide om du har bestået prøven eller ej. Du får også information om, hvor mange fejl du havde i alt og i hvor mange billeder, der var fejl. Bemærk, at det ikke er det samlede antal fejl med derimod antallet af billeder med fejl, der er afgørende for, om prøven er bestået.

Billigt kørekort og billigste køreskoler finder du snart her på siden.

OBS: Det er rigspolitiet, som tager sig af klager vedrørende udstedelse af kørekort samt strafferetlige afgørelser, gå til politiets hjemmeside.